Tài liệu tham khảo

Bé học chữ cái - Tròn lớn

( 05-05-2015 - 09:43 PM ) - Lượt xem : 495

Bộ này giống bộ trước nhưng lớn hơn. Ta in 11trang trên giấy bìa cứng, tùy ý tráng decal hay không. Cắt rời thành hình từng tròn theo mẫu cho bé học. Chú ý có 2 bộ chữ in và chữ thường. Nên cho bé học chữ in trước vì dễ nhận biết hơn chữ thường. Sau đó, có thể cho bé ghép chữ in và chữ thường. Cũng có thể cho bé học chung với bộ trước, lấy chữ in (hay chữ thường) giống chữ mẫu. Hoặc ghép chữ nhỏ với chữ lớn. Giáo viên có thể linh hoạt lựa chọn cho bé không chán và không đoán trước được yêu cầu, yếu tố bất ngờ cũng là điều kiện để bé tập trung hơn.

Đính kèm:  be-hoc-chu-cai-tron-lon