Tài liệu tham khảo

Chương trình phát triển mầm non mới

( 05-05-2015 - 09:17 PM ) - Lượt xem : 489

Chương trình này bắt đầu thực hiện từ năm 2009. Tuy không thể áp dụng đúng và đủ cho trẻ đặc biệt, nhưng chúng ta vẫn nên tham khảo và bám theo để lên chương trình giáo dục cho bé, để với những trẻ có khả năng học hòa nhập ở trường bình thường, với trẻ bình thường, thì cũng không quá chênh lệch.

Đính kèm:  chuong-trinh-phat-trien-mam-non-moi