Tài liệu tham khảo

Ráp mảnh chữ cái - 4 mảnh

( 05-05-2015 - 09:38 PM ) - Lượt xem : 474

Bạn tùy ý in bao nhiêu chữ cái bạn thích, nên dùng giấy keo và dán lên giấy carton dày cho dễ cầm. Cắt làm 4 mảnh cho bé ghép lại. Bé nên nhận biết chữ cái trước khi học ráp mảnh. Trang 28 là khung ghép.

Đính kèm:  rap-manh-chu-cai-4-manh