Tài liệu tham khảo

Sách giao tiếp 1

( 05-05-2015 - 09:09 PM ) - Lượt xem : 1039

Đây là trong những công cụ đắc lực, giúp trẻ giao tiếp, đặc biệt là trẻ không có ngôn ngữ. Các anh chị in ra rồi xếp đôi lại, dán nhãn đánh dấu trang. Tốt nhất là dùng loại clear file A5, 60 trang, để lồng các trang in vào. Bé sẽ sử dụng như 1 quyển sách, dễ bảo quản và khó hư hỏng hơn. Mỗi bé nên có 1 quyển. Nếu bé chưa quen, có thể in to và học ở ngoài trước. Nếu thiếu, có thể bổ sung thêm, tuỳ theo nhu cầu và trình độ của bé. Hy vọng tài liệu này hữu ích cho các bé.

Đính kèm:  sach-giao-tiep-1