Tài liệu tham khảo

Sổ tay tự kỷ của bác sĩ

( 05-05-2015 - 09:13 PM ) - Lượt xem : 2891

Trường chuyên biệt Khai Trí vừa dịch và phát hành một tài liệu tên "Sổ tay tự kỷ của bác sĩ". Đây là một tập sách nhỏ, nhưng những thông tin trong đó rất tiện dụng và hữu ích cho bác sĩ nhi, giáo viên, phụ huynh mới. Anh chị có thể xem thêm trên đường dẫn : http://www.truongchuyenbietkhaitri.com/tre-tu-ky/goc-chuyen-gia/kinh-nghiem-bac-si/327-so-tay-cua-bac-si.html, để cập nhật bản mới nhất. Theo quy định của tổ chức HANS, nơi biên soạn tài liệu này, tất cả các bản in đều được tặng, không được bán, nên anh chị muốn tài trợ để in thêm tập sách ý nghĩa này thì có thể liên hệ với trường Khai Trí để chuyển tiền thẳng cho nhà in. Họ nhận được bao nhiêu tiền thì sẽ in bấy nhiêu sách và chuyển về Khai Trí. Anh chị cũng có thể đến trường Khai Trí để nhận sách in theo nhu cầu và tùy thuộc vào số lượng tồn kho. Trân trọng cám ơn tổ chức HANS, bác Mẫm và trường Khai Trí.

Đính kèm:  so-tay-tu-ky-cua-bac-si