Tài liệu tham khảo

Tìm số tương ứng - bướm

( 05-05-2015 - 09:41 PM ) - Lượt xem : 492

Bạn in các trang, cắt thành từng thẻ rời. Khi học, cho bé tìm trong 3 số bên dưới và chỉ số tương ứng với số bướm có trong thẻ. Cũng có thể dùng hình tròn cùng màu đặt lên số tương ứng hay số đứng trước, đứng sau. Cũng có thể cho bé đếm các hình tròn nhỏ tương ứng với số của con bướm. Cũng có thể đặt hình tròn cùng màu lên các con bướm và đếm. Bé rất thích.

Đính kèm:  tim-so-tuong-ung-buom