Thông báo

Bảo hiểm y tế cho trẻ khuyết tật

( 05-05-2015 - 01:02 PM ) - Lượt xem : 1276

Theo quy định mới thì các trường chuyên biệt không được mua bảo y tế cho học sinh nữa. Họ yêu cầu phụ huynh về phường làm giấy xác nhận khuyết tật và được cấp bảo hiểm y tế luôn. Trong thời gian chưa có giấy xác nhận thì phụ huynh có thể mua bảo hiểm y tế tự chọn.

Anh chị nào chưa có mẫu đơn hay chưa biết thủ tục làm sao thì nhắn email tamjal@yahoo.com, để Tâm gửi form cho nhé!