tin-tuc Tin tức - MẦM NON TUỔI NGỌC

Tin tức

Thông tư rất mới và có giá trị cho anh chị nào muốn tìm cách đưa con ra nước ngoài. THÔNG TƯ 15/2014/TT-BTP (Bộ Tư Pháp, hiệu lực từ ngày 5/7/2014) Hướng dẫn tìm gia đình thay thế ở nước ngoài cho trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em từ 5 tuổi trở lên, hai trẻ em trở...
Quy định về chính sách miễn, giảm dịch vụ công cho người khuyết tật Miễn, giảm giá vé dịch vụ văn hoá, thể thao, giải trí và du lịch (thuộc nhà nước). NKT phải xuất trình Giấy xác nhận khuyết tật. - NKT đặc biệt nặng thì được miễn, NKT nặng thì được giảm 50% giá vé khi vào : - bảo...
Quy định về chính sách giáo dục đối với người khuyết tật. Thông tư liên tịch 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC, ký ngày 31/12/2013, có hiệu lực từ ngày 5/3/2014.